Với sản phẩm eSIM của Gohub, sau khi khách hàng đặt hàng và thanh toán chuyển khoản thành công, bộ phận Chăm sóc khách hàng của Gohub sẽ xác nhận và sản phẩm sẽ được gửi qua email khách hàng đã đăng ký trễ nhất là 2 giờ sau khi Gohub xác nhận thông tin khách hàng mua hàng thành công.

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, Gohub sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.