Chính sách hoàn tiền 

Điều kiện áp dụng:

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Gohub đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Gohub đảm bảo đã được quy định trong Điều khoản Dịch vụ.

Gohub đảm bảo thực hiện bởi Gohub, theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên Gohub hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng Gohub đảm bảo.

Chính Sách trả hàng và/hoặc hoàn tiền cho sản phẩm thuộc Gohub được quy định tại Điều khoản dịch vụ Du lịch.

  • Điều kiện yêu cầu trả hàng/hoàn tiền:

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong trường hợp eSIM bị lỗi mà Gohub không khắc phục được hoặc/và lỗi do nhà mạng xác nhận.

Phía Gohub sẽ xử lý hoàn tiền cho khách hàng sau khi xác nhận được lỗi trên trong vòng 03 ngày làm việc. Số tiền hoàn lại sẽ được Gohub chuyển khoản qua ngân hàng, chi phí hoàn tiền sẽ do Gohub chịu.

Người mua không thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong các trường hợp dưới đây:

  1. Khách hàng đã xóa eSIM và muốn cài đặt lại eSIM đó.
  2. Thiết bị của Khách hàng không hỗ trợ eSIM.
  3. Điện thoại khách hàng bị khóa mạng (phiên bản điện thoại lock).
  4. eSIM quá hạn sử dụng (HSD được ghi trong email xác nhận đơn hàng).
  5. Quốc gia đến du lịch có các sự kiện bất khả kháng (bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp thiên tai, động đất, dịch bệnh, hỏa hoạn, chiến tranh, đình công, bạo loạn, thay đổi chính sách pháp luật của nước sở tại, thay đổi chính quyền…).
  6. Hạ tầng mạng của quốc gia đến du lịch gặp vấn đề, không ổn định.

Gohub luôn xem xét cẩn thận các yêu cầu hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của Gohub.

  • Không thay đổi ý định mua hàng:

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

  •  Liên lạc giữa Gohub và Người mua:

Gohub khuyến khích Người mua chủ động liên hệ với Gohub để thương lượng và giải quyết với nhau thông qua các kênh liên lạc được cung cấp trên hệ thống website khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch.