Thông tin về hình thức thanh toán

Vì tình chất sản phẩm eSIM, Gohub chỉ có thể áp dụng thanh toán trực tuyến (Chuyển khoản/ Thanh toán bằng VISA) cho tất cả các sản phẩm eSIM trên website https://esim.gohub.vn/) vào số tài khoản sau của Gohub:

Tên chủ tài khoản: PHAN NGUYEN VAN TRUONG

Số tài khoản: 101875733203

Ngân hàng: NH CÔNG THƯƠNG VIETINBANK – CN CHỢ LỚN