gohub

Choose Your Language

eSIM VOUCHER REDEMPTION

Please input the voucher ID that you received from KKDay Email and your email to receive the eSIM within 5 minutes. If you have any problems redeeming the eSIM, please contact our support at +84866440022 (Zalo/Whatsapp)

    ĐỔI VOUCHER ESIM

    Xin vui lòng nhập mã voucher ID bạn nhận được từ email Klook và email của bạn để nhận ngay eSIM qua email. Nếu bạn gặp vấn đề gì trong quá trình đổi eSIM, xin liên hệ +84866440022 (Zalo/Whatsapp) để được hỗ trợ nhanh chóng.