Hướng dẫn kiểm tra thiết bị của bạn có hỗ trợ eSIM không

Đối với hệ điều hành IOS

Cách 1:

  • Bước 1: Vào phần Cài đặt > Di động.
  • Bước 2: Kiểm tra mục SIM. Nếu có dòng “Thêm eSIMthì máy bạn có hỗ trợ eSIM.

Cách 2:

  • Bước 1: Vào phần Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu
  • Bước 2: Kiểm tra ở mục Tên kiểu máy và đối chiếu với danh sách máy hỗ trợ eSIM ở danh sách phía trên
  • Bước 3: Kiểm tra ở mục Khóa mạng, có dòng “Không giới hạn SIM” và mục SIM khả dụng có số IMEI2 thì máy bạn có hỗ trợ eSIM.

Đối với hệ điều hành Android

Cách 1:

  • Bước 1: Mở ứng dụng gọi điện và nhập *#06#. Nhấn gọi
  • Bước 2: Số IMEI của bạn sẽ bật lên và hãy chú ý đến phần thông tin EID (nếu có), đấy là thông tin của eSIM trên điện thoại của bạn.

Cách 2:

  • Bước 1: Mở Cài đặt trên điện thoại của bạn.
  • Bước 2: Ở thanh tìm kiếm, nhập “IMEI” và chọn Thông tin IMEI. Nếu có thông tin này, thiết bị của bạn có hỗ trợ eSIM.