Hướng dẫn kiểm tra thiết bị của bạn có hỗ trợ eSIM không

Đối với hệ điều hành IOS (iPhone, iPad) 

Bước 1: Đảm bảo thiết bị của bạn không bị khóa mạng (Carrier Lock)

iPhone bị khóa mạng chỉ có thể nghe gọi bình thường bằng SIM của 1 nhà mạng duy nhất và bị ràng buộc bởi hợp đồng sử dụng. Nếu thiết bị bị khóa mạng có nghĩa là bạn không thể sử dụng eSIM mua từ Gohub.

  • Vào phần Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu
  • Kiểm tra ở mục Tên kiểu máy và đối chiếu với danh sách máy hỗ trợ eSIM ở danh sách phía trên.
  • Kiểm tra ở mục Khóa mạng, có dòng “Không giới hạn SIM” tức là máy của bạn không bị khóa mạng.

Kiểm tra máy lock đối với iOS

Bước 2: Kiểm tra thiết bị có hỗ trợ eSIM hay không

  • Vào phần Cài đặt > Di động.
  • Kiểm tra mục SIM. Nếu có dòng “Thêm eSIM” (Add eSIM) hoặc “Thêm gói cước mạng” (Add Cellular Plan) thì máy bạn có hỗ trợ eSIM.

Kiểm tra điện thoại có hỗ trợ eSIM (iOS)

Thiết bị của bạn không hỗ trợ eSIM?

Hãy thử tìm SIM du lịch vật lý Gohub phù hợp với bạn tại đây nhé.


Đối với hệ điều hành Android

  • Bước 1: Vào phần Cài đặt > Kết nối
  • Bước 2: Kiểm tra phần Quản lý SIM, nếu có mục Thêm gói di động là điện thoại có hỗ trợ eSIM

Kiểm tra điện thoại có hỗ trợ eSIM (Android)

Thiết bị của bạn không hỗ trợ eSIM?

Hãy thử tìm SIM du lịch vật lý Gohub phù hợp với bạn tại đây nhé.