?BLACK FRIDAY SALE – ESIM GIẢM SỐC CUỐI THÁNG 11?

?Mua eSIM Thái Lan / Trung Quốc Đồng giá 149K
eSIM Thái Lan 50GB | 10 ngày | 149K
– Áp mã “THAIDTAC149K” tại trang thanh toán

eSIM Trung Quốc – Macao | 5GB | 5 ngày | 149K
– Áp mã “CHINA149K” tại trang thanh toán

?Mua eSIM Nhật Bản / Hàn Quốc Đồng giá 199K
eSIM Nhật Bản | 10GB | 15 ngày | 199K
– Áp mã “NHAT199K” tại trang thanh toán

eSIM Hàn Quốc | 10GB | 5 ngày | 199K
– Áp mã “HAN199K” tại trang thanh toán

? Thời gian áp dụng: 23/11/2023 – 30/11/2023