Tìm kiếm eSIM thật dễ dàng cùng Gohub!

 • 1 ngày
 • 2 ngày
 • 3 ngày
 • 4 ngày
 • 5 ngày
 • 6 ngày
 • 7 ngày
 • 8 ngày
 • 9 ngày
 • 10 ngày
 • 11 ngày
 • 12 ngày
 • 13 ngày
 • 14 ngày
 • 15 ngày
 • 16 ngày
 • 17 ngày
 • 18 ngày
 • 19 ngày
 • 20 ngày
 • 21 ngày
 • 22 ngày
 • 23 ngày
 • 24 ngày
 • 25 ngày
 • 26 ngày
 • 27 ngày
 • 28 ngày
 • 29 ngày
 • 30 ngày

Kiểm tra thiết bị có hỗ trợ eSIM không Tại đây

Đề xuất bởi Gohub
eSIM Trung Quốc, Hồng Kong & Macau - Gói Standard theo ngày
Sử dụng được ở 3 nước khác
 • 03 GB
 • 1 Ngày
 • 2 Ngày
 • 3 Ngày
 • 5 Ngày
 • 6 ngày
 • 7 Ngày
 • 10 Ngày
 • 15 Ngày
 • 20 Ngày
 • 30 Ngày

Gói eSim của bạn