Tìm kiếm eSIM thật dễ dàng cùng Gohub!

 • 1 ngày
 • 2 ngày
 • 3 ngày
 • 4 ngày
 • 5 ngày
 • 6 ngày
 • 7 ngày
 • 8 ngày
 • 9 ngày
 • 10 ngày
 • 11 ngày
 • 12 ngày
 • 13 ngày
 • 14 ngày
 • 15 ngày
 • 16 ngày
 • 17 ngày
 • 18 ngày
 • 19 ngày
 • 20 ngày
 • 21 ngày
 • 22 ngày
 • 23 ngày
 • 24 ngày
 • 25 ngày
 • 26 ngày
 • 27 ngày
 • 28 ngày
 • 29 ngày
 • 30 ngày

Kiểm tra thiết bị có hỗ trợ eSIM không Tại đây

eSIM toàn cầu Go Globe - Gói cố định
Sử dụng được ở 24 nước khác
 • Mua eSIM toàn cầu Go Globe - Gói cố định mọi lúc, mọi nơi dễ dàng, nhanh chóng.
 • Nhà mạng đối tác đáng tin cậy, tốc độ ổn định.
 • Không lo về chi phí chuyển vùng cao và luôn phải tìm kiếm WiFi.
 • Không cần đăng ký, cài đặt dễ dàng trong 5 phút.
 • Sử dụng để liên lạc trực tuyến bằng nhiều ứng dụng như Messenger, Whatsapp, Viber,…
 • Hỗ trợ trực tuyến 24/7.
 • 06 GB
 • 10 Ngày

Gói eSim của bạn